Dzielniki i cechy podzielności

Pobierz

Dzielniki liczb naturalnych.. W teście znajduje się 8 zadań, a każde z nich jest warte 1 lub 2 punkty.. 3 Wskaż liczbę podzielną przez 5: A.. Takich cech można podać bardzo wiele.. Najmniejsza liczba pierwsza.. W obu przypadkach reszty są różne od zera, zatem liczba 113 nie jest podzielna przez 3, a liczba 119 nie jest podzielna przez 9.Cechy podzielności.. Przed Tobą sprawdzian z matematyki, który sprawdzi Twoją wiedzę z działu: Dzielniki i wielokrotności.. Część 1.. Pamiętajmy również, że dzielenie przez zero jest niewykonalne, dlatego zero nigdy nie może stanowić dzielnika danej liczby.W tym kanale znajdziesz pełny wykład - 100% lekcji - z Matematyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.. 2____4572 3.Wpisz w lukę taką cyfrę, aby otrzymana liczba była podzielna przez 5.. Klasa 4 Matematyka.. b) uczeń rozumie:a) podzielna przez 3 : 2__ , 4 __3 , 7 __ 2 , __ 0 0 0 , 8 25__ , __040 , 23__1 b) podzielna przez 9 : 1__ , __5 , 12__ , 2__5 , __222 , 4__21 , 561__ Ćwiczenie 8 Uzupełnij tabelkę.. Całość powinna Ci zająć maksymalnie 20-25 minut.Cechy podzielności.Kto zna?. Liczba jest podzielna przez , jeżeli jej ostatnią cyfrą jest: .. Cechy podzielności liczb przez 2,4,5,10,100- Test Teleturniej.Podzielność liczb przez 2, 3, 5 i 10 ; Cechy podzielności liczb POZIOM A; Cechy podzielności liczb POZIOM B; Zbuduj liczbę podzielną; Rozkład liczby na czynniki pierwsze; Największy wspólny dzielnik (NWD) Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) Wypisz dzielniki; Liczby pierwsze, liczby złożonePraca klasowa "Wielokrotnaść i dzielniki..

Cechy podzielności liczb.

Grupa A (22 pkt.). Cecha podzielności przez 2: Na końcu liczby znajduje się cyfra: 0, 2, 4, 6, 8.. Cele: UCZEO: - zna definicję liczby pierwszej i liczby złożonej; - rozróżnialiczby pierwsze od liczb złożonych; - potrafi rozłożyd liczbę na czynniki pierwsze; - potrafi zapisad liczbę złożoną jako iloczyn liczb pierwszych;podzielna przez 5 i 2.. Liczba pierwsza ma tylko dwa dzielniki (1 i samą siebie) Liczba złożona ma więcej niż dwa dzielniki.sprawdzający znajomość i rozumienie cech podzielności liczb oraz umiejętność stosowania ich w nietypowych sytuacjach zadaniowych, do stosowania po zakończeniu bloku lekcji na dany temat, mieszany - łączy test wielokrotnego wyboru, test krótkiej odpowiedzi i zadanie z uzasadnieniem.. 2 Wypisz wszystkie dzielniki liczb: a) D 18 = b) D 64 = Zad.. NWD ( 27, 36) Dzielniki liczby 28.. Cechy podzielności (2,5,10,100 i 4) - ułóż definicję Porządkowanie.. Powodzenia:) Tomasz D. GwiazdaCechy podzielności przez trzy i dziewięć.. 1 Wypisz po 5 wielokrotności liczb: a) W 4 = b) W 13 = Zad.. Która z podanych liczb jest podzielna przez 5?. 0%Trening przed kartkówką - PODZIELNOŚĆ LICZB NATURALNYCH 1.. -wskazać wspólne dzielniki liczb naturalnych.. Cechy podzielności Imię i nazwisko ..

Cecha podzielności przez.

Przed Tobą sprawdzian z matematyki, który sprawdzi Twoją wiedzę z działu: Podzielność liczb.. Mówimy wtedy, że liczba jest dzielnikiem liczby .. Dzielniki liczby 12.. Jest ona liczbą złożoną.. D13 - zbiór dzielników liczby 13.. Liczba, która jest podzielna przez 3, to A.. -wyodrębnić z danego zbioru liczby podzielne przez: 2, 5, 4, 10, 25, 100 a. także 3 i 9; -budować liczby naturalne o podanej własności.. Po lekcji uczeń potrafi: • wyznaczyć dzielniki danej liczby • znaleźć n- krotność .W tym kanale znajdziesz pełny wykład - 100% lekcji - z Matematyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.. Są metody, które pozwalają rozstrzygnąć taką podzielność nie używając przy tym kalkulatora lub kartki z ołówkiem.Cele operacyjne: a) uczeń umie: -podać dzielniki liczb naturalnych.. D45 = {1, 3, 5, 9, 15, 45} Liczba 45 ma 6 dzielników.. Liczba trzycyfrowa, która jest .Podzielność liczb - Klasa 5.. 245____ 4.Dzielniki i wielokrotności - Klasa 5.. Jest ona liczbą pierwszą.. Łącznie do uzyskania jest 10 punktów..

Poznamy teraz cechy podzielności przez 3 i 9.

Cecha podzielności przez 3: Suma cyfr danej liczby jest podzielna przez 3.Cechy podzielności liczb naturalnych przez 4 i przez 9 Test.. Tym razem nie wystarczy popatrzeć na cyfrę jedności liczby.. -stosować cechy podzielności liczb w zadaniach.. Dobrze wiemy, że jeśli liczba dzieli się przez 2 i 3, to dzieli się również przez iloczyn tych liczb czyli 6.. 883 2.Wpisz w lukę taką cyfrę, aby otrzymana liczba była podzielna przez 9. wg Sylwianajm.. 1.Cechy podzielności liczb przez 2, 5, 10, 100 i 4.. Powodzenia:) Tomasz D.. Gwiazda Joanna Palińska TRENING PRZED KARTKÓWKĄ (wielokrotności i dzielniki, cechy podzielności) - klasa V ZAD.. LICZBA NATURALNA DZIELI SIĘ PRZEZ 2, GDY JEJ OSTATNIĄ CYFRĄ JEST 0, 2, 4, 6 LUB 8. np. liczba 135 65 4 jest podzielna przez 2 bo na końcu ma cyfrę 4 LICZBA NATURALNA DZIELI SIĘ PRZEZ 5, GDY JEJ OSTATNIĄ CYFRĄ JEST 0 LUB 5Cechy podzielności liczb naturalnych Czasem dzieląc jedną liczbę przez drugą, nie chcemy znać wyniku tego dzielenia, a jedynie wiedzieć, czy liczba ta dzieli się przez inną bez reszty.. Całość powinna Ci zająć maksymalnie 10-15 minut.• określa dzielniki • ćwiczy sprawność rachunkową dzielenia • oblicza wielokrotności liczb naturalnych • przypomina cechy podzielności liczb naturalnych przez 2, 3, 4, 5,10,25,100 • aktywnie słucha, wypowiada się, podejmuje decyzje..

D13 = {1, 13} Liczba 13 ma 2 dzielniki.

Liczby parzyste, to liczby podzielne przez.cechy podzielnoŚci Aby ustalić dzielniki danej liczby warto zastosować stałe cechy podzielności, które prezentujemy poniżej.. W teście znajduje się 14 zadań, a każde z nich jest warte 1 lub 2 punkty.. 11 D 25Cecha podzielności liczb przez 10 04:48 Cecha podzielności liczb przez 3 09:09 Cecha podzielności liczb przez 9 05:20 Cecha podzielności liczb przez 4 05:06 Cechy podzielności liczb - ćwiczenia 07:45 Zależności pomiędzy cechami podzielności liczb 09:38 Poszukiwanie dzielników danej liczby 13:01 WYZWANIE ① Wielokrotności i .Na lekcji wyjaśnimy pojęcia zapisane w temacie.. Warunek jest jednak .Cecha podzielności liczb przez 10 04:48 Cecha podzielności liczb przez 3 09:09 Cecha podzielności liczb przez 9 05:20 Cecha podzielności liczb przez 4 05:06 Cechy podzielności liczb - ćwiczenia 07:45 Zależności pomiędzy cechami podzielności liczb 09:38 Poszukiwanie dzielników danej liczby 13:01 WYZWANIE ① Wielokrotności i .Cechy podzielności liczb przez 2,3,4,5,9,10,25, 100.. 124, 1200, 128, 299106 są podzielne przez 2, ponieważ na końcu znajduje się liczba parzysta.. Liczba trzycyfrowa podzielna przez 9.. Cechy podzielności można łączyć i wykorzystywać do sprawdzania podzielności przez liczby większe.. 2011-09-27 20:55:26 Matematyka kl.1 gim -pomozcie - Wielokrotności i dzielniki 2010-09-13 17:32:17 Załóż nowy klubD45 - zbiór dzielników liczby 45.. Zadanie 1/20.. Łącznie do uzyskania jest 20 punktów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt