Dokumentacja powykonawcza systemu informatycznego

Pobierz

Przedmiot zamówienia niniejszego postepowania przetargowego dla części 2 obejmuje: 3) dostawę i wdrożenie e-Usług i oprogramowania dla Medycznego Systemu Informatycznego MSI: OPIS MEDYCZNY SYSTEM INFORMATYCZNY System MSI - część medyczna - dostawa i wdrożenieOpracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej na remont pomieszczeń laboratoryjnych; Dostawa systemu informatycznego do obsługi serializacji produktu leczniczego Biodribin; Dostawa systemu informatycznego do obsługi serializacji produktu leczniczego Biodribin - unieważnieniePrzedmiotem zamówienia jest budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu PDS.. Dokumentacja powinna zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej i dodatkowo w wersji papierowej.. Prawidłowe wdrożenie systemu wymaga przygotowania dokumentacji powykonawczej, która powinna obejmować: dokumentację dla użytkownika .Dokumentacja Powykonawcza - część Dokumentacji zawierająca szczegółowy opis wykonanych lub wykonywanych czynności instalacyjnych oraz konfiguracyjnych wszystkich komponentów Systemu, zawierająca procedury operacyjne i eksploatacyjne; Lokalizacja Zapasowa - pomieszczenie zlokalizowane w budynku znajdującym się pod adresem ul.dostarczonego rozwiązania informatycznego, pozwalający na poprawną konfigurację i eksploatację aplikacji (lub grupy aplikacji) zgodnie z jej przeznaczeniem..

Dokumentacja eksploatacyjna, techniczna, powykonawcza, procedury 1.

Do kosztów pozyskania oprogramo- .. Kto zajmuje się .. "Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławska oświatą" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Dokumentacja Powykonawcza 3 1 OŚWIADCZENIE O ZAKOŃCZENIU PRAC Świebodzin 24.01.2011Tytuł Powykonawcza dokumentacja Użytkownika - PIU Projekt CSIZS Wersja 1.01 Liczba stron 19 2013 -06 05 .. PIU Portal Informacyjno-Usługowy, komponent Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS).. Zawiera wszystkie potrzebne dane umożliwiające wykonanie danego wyrobu.. W dokumentacji muszą być zawarte opisy wszelkich cech, właściwości iDokumentacja administracyjna związanych z poprawną eksploatacją Opis (w postaci procedur lub instrukcji) wszystkich rutynowych czynności administracyjnych dla aplikacji i systemu informatycznego (dziennych, tygodniowych, miesięcznych itp.) oraz działań pozwalających na utrzymanie wymaganej dostępności,Plik dokumentacja powykonawcza systemu informatycznego.pdf na koncie użytkownika cp0020 • Data dodania: 20 lis 2018Dokumentacja techniczna to dokument opisujący techniczne działanie i parametry techniczne, które stanowią podstawę do wdrożenia produktu końcowego (wyrobu, budowli, instalacji itp.)..

W jej skład wchodzą: dokumentacja użytkownika to opis programu przeznaczony dla jego użytkownika.

Według Panorama Consulting Solutions Research Report z 2014 roku, około 70% przedsiębiorstw przyznaje, że system ERP spełnia ich oczekiwania, ale aż 35% respondentów wskazuje, że wdrożenia w ich firmach były realizowane w sposób dla nich niezadawalający .funkcjonalności Systemu sprzed Awarii, potwierdzonej przez Zamawiającego; 3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja zawierająca co najmniej opis procesu migracji i wirtualizacji, procedury administracyjne związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem zwirtualizowanych systemów, proceduryDefinicja dokumentacji powykonawczej formułowana jest przez prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 o prawie budowlanym).. Podejrzewam, że takie przemyślenia biorą się z tego, że niektórzy nie wiedzą jak pisać dokumentację, jakich diagramów użyć itp. Od odmowy udzielenia akredytacji nie służy odwołanie.6.. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Część 2 - oprogramowanie dla Medycznego Systemu Informatycznego (MSI)..

Zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy Prawo Budowlane obowiązek ...systemu informatycznego do przyjmowania i rozpatrywania wniosków.

W ramach dokumentacji dostarczone powinny być: a) zestawienie wszystkich uzgodnień i protokołów podpisanych na etapie realizacji - Załącznik 2, b) globalny rejestr zmian dotyczący dokumentacji powykonawczej - Załącznik 3, 2.. W związku z powyższym wersja elektroniczna powinna być dostarczona dla:Dokumentacja powykonawcza jest dokumentacją stanu zakończonych prac budowlanych, uwzględniającą wszystkie zmiany wykonane w toku prac budowlanych oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.. Precyzyjna definicja dokumentacji powykonawczej znajduje się w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (art. 3 pkt 14 PB).. Typowe źródła wiadomości to opisy pakietów, dokumentacje eksploatacyjne, listy referencyjne, oprogramowanie demonstracyjne i użytkowe, doniesienia w prasie .Ciągle jednak proces wdrożenia systemu ERP uznawany jest za skomplikowany.. Uwagi i wymagania ogólne 1.. Załącznik nr 21 do umowy SZABLON DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SYSTEMU wersja XX.XX AKTUALIZACJA DOKUMENTU Wersja Data Opis Autor Jednostka Organizacyjna1 Dokumentacja powykonawcza Klastra obliczeniowego w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dane dotyczące projektu Numer umowy: Numer projektu: Właściciel systemu informatycznego: Dostawca systemu informatycznego: Dokument Nr wersji.0 Data wersji.009 Ilość stronWdrożenie systemu - etap cyklu życia systemu, polegający na instalacji i dostosowaniu oprogramowania do wymagań użytkownika, a także migracji danych oraz testowaniu i uruchomieniu systemu informatycznego..

Wykonanie analizy przedwykonawczej pozwoli ci zaoszczędzić czas spędzony ...Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji systemu informatycznego.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wynikających z rozległości systemu i stopnia jego skomplikowania, termin ten może być przedłużony o kolejne 6 miesięcy.. Opis systemu Opis techniczny systemu powinien obejmować: 1.Wiele osób uważa, że dokumentacja w małych projektach to "strata czasu" - nic bardziej mylnego.. Dokumentacja Powykonawcza musi być dostarczona w języku polskim, w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym oraz w co najmniej jednym egzemplarzu papierowym.. Składają się na nią np. pliki pomocy, ogólne informacje o programie i jego sposobie obsługi.Obligatoryjne elementy dokumentacji ewidencyjnej SIR określa art. 10 ustawy o rachunkowości.. Księgowość powinna sporządzić następujące dokumenty: - wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na nośnikach czytelnych dla komputera, - wykaz programów rachunkowości informatycznej .Systemu Informatycznego (SSI) .. W tym wpisie daję wskazówki, które pomogą ci tworzyć zrozumiałe dokumenty.. Przedmiot.. Oneplace.marketplanet.pl to elektroniczny rynek przedsiębiorców dzięki któremu znajdziesz tysiące dostawców.. Mając do dyspozycji dokumentację techniczną można nie tylko podać przybliżony czas realizacji poszczególnych części .wanego systemu informatycznego zarządzania trwa od kilku do kilkunastu lat, pod-czas gdy sprzęt odnawia się średnio co 3÷4 lata.. W dokumentacji muszą być zawarte opisy wszelkich cech, właściwości i funkcjonalności .Wykonaliśmy modernizację infrastruktury sieciowej do poziomu Microsoft Windows 2012 Server..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt