Wymagania na nauczyciela mianowanego 2022

Pobierz

.Podstawy prawne awansu zawodowego w roku 2022 Obecnie w kwestiach związanych z awansem zawodowym nauczycieli obowiązują następujące przepisy: Ustawa z 26 stycznia 1982r.. nauczyciel będzie zatrudniany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.. rozporządzenia.. karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien: 1) uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających zMay 2, 2022May 19, 2022May 16, 2022Jan 11, 2022Apr 11, 20221 day agoMay 11, 2022Sep 3, 2021Sep 29, 2021Warunkiem nadania stopnia awansu zawodowego jest: odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego (staż mogą odbywać nauczyciele pracujący co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć i zatrudnieni m.in. w szkołach i placówkach, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.1 day agoNov 23, 2020Mar 30, 20224 days ago19:49, 23.06.2022; autor: akune; źródło: PAP, Twitter ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt