Zgłoszenie znaku towarowego klasy

Pobierz

Opłata za drugą klasę - 50 EUR.. Klasyfikacja nicejska przypisuje towary do klas nr 1-34, a usługi do klas nr 35-45.. Opłata podwyższa się każdorazowo o 120,00 zł za każdą kolejną klasę towarów uwzględnioną w zgłoszeniu (czyli np. opłata od zgłoszenia znaku dla 4 klas wyniesie 760 zł).Dec 17, 2021Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług (zwana dalej "Klasyfikacją Nicejską"), służąca do rejestracji znaków towarowych, została zatwierdzona na Międzynarodowej Konferencji w Nicei (Porozumienie Nicejskie) 15 czerwca 1957 r. Pierwszej rewizji tekstu dokonano w Sztokholmie 14 lipca 1967 r.Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w 1 klasie, gdy zrobisz je drogą elektroniczną - 850 EUR.. Innymi słowy, do pierwotnego zgłoszenia nie można dodawać produktów lub klas, chyba że dokonujesz nowego zgłoszenia dotyczącego tego samego znaku towarowego z uwzględnieniem dodatkowych klas.Od wniosku o zmianę zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowe dla .Wypełniając wniosek o rejestrację znaku towarowego trzeba w nim wskazać klasy towarów i usług, dla których chcemy zastrzec ten znak.. Każda klasa ma nagłówek, który zawiera ogólne informacje o rodzaju towarów lub usług objętych daną klasą.Pierwotnego wykazu towarów i usług zawartego w zgłoszeniu znaku towarowego UE nie można rozszerzyć, a jedynie ograniczyć..

Nr klasy.

Formularz zgłoszenia znaku towarowegoNov 3, 2021Oct 1, 2021Jul 3, 2020Mar 25, 2022Koszty rejestracji znaku towarowego dzielą się zasadniczo na dwa elementy: Koszt opłaty rejestracyjnej w Polsce to 450 zł za rejestrację w pierwszej klasie towarowej oraz 120 zł za rejestrację znaku w każdej kolejnej klasie.. WYSZUKIWARKA DesignView.. Zakres ochrony znaku towarowego Wykaz towarów i usług Towary i usługi powinny być: .. ZNAK TOWAROWY ZGŁOSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO UJAWNIENIE ZGŁOSZENIA BADANIE FORMALNO-PRAWNE BADANIE PRZESŁANEK BEZWGLĘDNYCH PUBLIKACJA ZGŁOSZENIA OKRES NAKlasy 1-34 - określenie towarów.. Aby przeszukać bazy, należy skorzystać z wyszukiwarek: WYSZUKIWARKA TMclass.. Towary i/lub usługi 12.. Trzeba pamiętać, że jeśli jakaś klasa nie zostanie wskazana w zgłoszeniu to znak nie zostanie w tym zakresie objęty ochroną.Zakres zgłoszenia znaku towarowego i opłaty urzędowe Znak towarowy jest rejestrowany dla konkretnych, sprecyzowanych towarów i usług.. Oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa konwencyjnego (z wcześniejszego zgłoszenia)Kiedy mówię klientom jaki jest koszt rejestracji znaku towarowego, zawsze wspominam, że wszystko zależy od ilości klas towarowych w zgłoszeniu..

Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej wynosi 450 zł.

Opłata za każdą następną wskazaną klasę - 150 EUR.. Przykład: W EUIPO zarejestrowany jest taki oto ciekawy unijny znak towarowy.. Oznacza to, że jeśli wybierzesz jedną klasę, zapłacisz wraz ze złożeniem wniosku 450 zł, jeśli dwie 570 .550 zł za zgłoszenie w postaci tradycyjnej znaku towarowego do trzech klas towarowych według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług albo 500 zł za zgłoszenie w postaci elektronicznej znaku towarowego do trzech klas towarowych według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług oraz dodatkowo opłata za pierwszy okres ochronny:Feb 6, 20222 days agoOct 7, 2021Przy zgłoszeniu konieczne jest podanie konkretnych klas, zgodnie z tą klasyfikacją, dla których zarejestrowane zostały towary lub usługi.. klasyfikacji nicejskiej ETAP II 400 zł - opłata za ochronę znaku towarowego na 10 lat (za każdą klasę) 90 zł - cena za publikację informacji o skutecznej rejestracjiNov 9, 2021Feb 28, 2022 Opłata za zgłoszenie do jednej z klas to 850EUR, druga klasa to opłata 50EUR, a każda następna to 150EUR.. Oznacza to, że znak towarowy nie jest zastrzegany dla wszystkich możliwych towarów i usług, ale tylko dla tych, które wskażemy we wniosku.. Klasy 35-45 - określenie usług.. Chroniony jest w klasie 3 (kremy) oraz 5 (kosmetyki do celów leczniczych).Oct 16, 2021Klasyfikacja ochrony składa się z 45 klas..

Od razu dostaję wtedy dodatkowe pytania: co to są klasy towarowe oraz ile należy ich wskazać.

Samochody osobowe; samochody ciężarowe.. Zasadniczo więc jego ochrona rozciąga się na towary i usługi identyczne z tymi dla których został zarejestrowany, a także towary i usługi podobne, jeżeli może to wprowadzić w błąd.34 klasy towarowe 11 klas usługowych.. Składa się ona z 45 klas..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt