Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę b-4

Pobierz

Wypełnij on-line.. Maksymalny termin odpowiedzi wynosi 7 dnikalendarzowych, 14 dnikalendarzowych w przypadku spraw wymagających konsultacji z innymi urzędami.. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4) 1. nieruchomości; Wyciąg z rejestru decyzji i wniosków o pozwoleniu na budowę; Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust.. ę oznaczyć znakiem X odpowiedni formularz, do którego dołącz.. Opisowe informacje(PB-1) wniosek o pozwolenie na budowę.pdf (PB-5) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf (B-4)Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę, rozbiórkę lub zgłoszenia.doc Oświadczenie - zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania_0.docDRUK B-4 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY .. Proszę oznaczyć znakiem X odpowiedni formularz, do którego dołączana jest niniejsza informacja: wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele .INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWYLUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ..

Data wniosku lub zgłoszenia (dzień-miesiąc-rok): - - 6.

NA CELE BUDOWLANE (B-4) Proszę oznaczyć znakiem X odpowiedni formularz, do którego dołączana jest niniejsza informacja:Załącznik nr 4 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4) Proszę oznaczyć znakiem X odpowiedni formularz, do którego dołączana jest niniejsza informacja:Na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia, informacja o zmianie statusu oraz odpowiedź..

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (B-5) Dziennik budowy.

Nasza infolinia.. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.. Proszę oznacz yć znakiem X odpowiedni formularz, do którego dołączana jest niniejsza informacja: wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B3) zgłoszenie budowy lub przebudow y budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B2) 2.. Podgląd druku Wypełnij on-line Pobierz program.INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4) Proszę oznaczyć znakiem X odpowiedni formularz, do którego dołączana jest niniejsza informacja:INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCADO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘLUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIABUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIAO POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE(B-4) 1..

Proszę oznaczyć znakiem X odpowiedni formularz, do którego dołączana jest niniejsza informacja:Załącznik nr 4 .

Zwiń Zgłaszającyinformacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4), który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia; decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (B-5), który stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.. Kodeksy Sieci - dokumenty związane.. Proszę oznaczyć znakiem X odpowiedni formularz, do którego dołączana jest niniejsza informacja:INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4) 1.. Telefon alarmowy.. Skontaktuj się z naszym konsultantem.. 1 pkt.. ZGŁOSZENIA BUDOWYLUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIEDO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4) 1.. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust.. Do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy .informacja uzupeŁniajĄca do wniosku o pozwolenie na budowĘ lub rozbiÓrkĘ, zgŁoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oŚwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoŚciĄ na cele budowlane (b-4) pdf, 72.32 kb, 19.12.2016Dostęp do informacji o środowisku; Informacje dot..

Proszę oznaczyć znakiem X odpowiedni formularz, do którego dołączana jest niniejsza informacja:Jul 6, 20212. do wniosku o pozwolenie na budowę (PB-1) 3. do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (PB-2) 4. do zgłoszenia (PB-4) 5.

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku .. "Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane" (WAiB-28) (.pdf, 190 KB) I1.. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Objaśnienie: W części A należy wskazać informacje, które nie zmieściły się we wniosku lub zgłoszeniu (np. w .- informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B4): uzupełnienie danych pełnomocnika inwestora (DOCX 34.32 KB).. Potrzebujesz pomocy pogotowia energetycznego?. Cennik czynności dodatkowych.. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4) Prosz.. Miejscowość: A. niniejsz.. Proszę oznaczyć znakiem X odpowiedni formularz, do którego dołączana jest niniejsza informacja:B-4 Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania ni.. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane; Wyciąg z rejestru wniosków i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejInformacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4), dołącza się np. w przypadku, gdy informacje dotyczące inwestorów lub pełnomocników (jeżeli jest ich więcej) nie zmieściły się we wniosku.Informacja o stawkach brutto usług dystrybucji.. 1 pkt 1-3, lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt