Na podstawie poniższego wykresu sformułuj trzy wnioski dotyczące rozmieszczenia

Pobierz

Na podstawie powyższego opisu objawów u dziewczynki oraz zleconego badania podaj nazwę pierwiastka należącego do mikroelementów, którego niedobór może być przyczyną złego samopoczucia u dziewczynki.. W tabeli zebrano wyniki obserwacji mikroskopowych dotyczące rozmieszczenia i liczby aparatów szparkowych na cm2 liści różnych roślin.. Stwierdzenie: oziębienie kilku pączków na roślinie stymuluje przerwanie stanu uśpienia wszystkich pozostałych pączków.. Sformułuj wniosek na podstawie analizy przedstawionych graficznie wyników do .. 3.Na podstawie analizy poniższego wykresu sformułuj trzy wnioski dotyczące rozmieszczenia ludności w Chinach.. Długości życia Polaków i długości życia ludności w innych krajach: .. Stwierdzenie: lilak hodowany w warunkach naturalnych w klimacie tropikalnym nie wytworzy kwiatów.Na podstawie analizy powy ższych danych przedstaw 3 wnioski dotycz ące kolejno wra żliwo ści: człowieka, ro ślin i zwierz ąt na zawarto ść metali ci ężkich pobieranych z otoczenia.Zadanie 3.. Zwróć uwagę na proporcje między importem a eksportem, na regiony, z którymi Lubeka utrzymywała kontakty handlowe, oraz specyfikę produktów, którymi handlowano z różnymi regionami.a) Zaplanuj i opisz próbę kontrolną do przedstawionego doświadczenia.. Proszę o szybko pomoc .. 1), podaj po jednej głównej przyczynie bardzo dużej lub bardzo małej ilości opadów na wskazanychWykresy i rysunki można wykonywać ołówkiem..

Na podstawie analizy poniższego wykresu sformułuj trzy wnioski dotyczące rozmieszczenie ludności w Chinach.

Havs 1. najmniej ludzi mieszka na obszarach górskich 2. p onad połowa ludności mieszka na nizinachSformułuj na podstawie poniższego - Zadanie 1: Poznać przeszłość.. Pytania Zwykłe pytania(3 pkt.). Zadanie wykonaj na podstawie mapy synoptycznej Europy obrazującej pogodę w jednym z jesiennych dni w wybranym roku (strona I barwnego materiału źródłowego).. Istotne jest to że przy tworzeniu analiza ABC konieczne jest .Sformułuj wniosek dotyczący wpływu konkurencji międzygatunkowej na niszę ekologiczną Chthamalus stellatus.. Sformułuj wniosek na podstawie analizy przedstawionych graficznie wyników doświadczenia.3.. We wniosku uwzględnij niszę zrealizowaną i podstawową.Na podstawie poniższego wykresu sformułuj wniosek dotyczący poziomu ubóstwa skrajnego w zależności od wielkości miejscowości zamieszkania.. b) Korzystając z wykresu, podaj, w którym z trzech roztworów auksyny, użytych w doświadczeniu, wystąpi największy przyrost długości łodygi siewki grochu.. (0−1) Na schematycznych rysunkach przedstawiono uproszczone przekroje przez troposferę nad obszarami, nad którymi przechodzą fronty atmosferyczne.4 Egzamin maturalny z geografii Arkusz II Zadanie 44.. Odpowiedź Otwieranie i zamykanie się szparek zależy od pory dnia.Na podstawie wykresu sformułuj dwa wnioski dotyczące kierunków migracji ludności z krajów europejskich do Norwegii.b) Na podstawie wykresu sformułuj wniosek, dotyczący rozkładu wartości rocznej amplitudy temperatury powietrza w Europie wzdłuż równoleżnika 52°N..

Na podstawie: Rocznik Demograficzny GUS, Warszawa 2012.

Na wykresie przedstawiono rozmieszczenie receptorów - czopków i pręcików - w siatkówce oka człowieka.. Zadanie 3.1.. Długości życia kobiet i mężczyzn w Polsce: .. b) Sformułuj prawidłowość występującą między długością życia a poziomem gospodarczymArkusz - poziom rozszerzony - przykładowe rozwiązania.. Obserwacje: .. Pobierz jpg3.Na podstawie analizy poniższego wykresu sformułuj trzy wnioski dotyczące rozmieszczenia ludności w Chinach.. Question from @zadane123 - Gimnazjum - …1.1.. Nie wolno używać korektora.. c) Na podstawie wykresu sformułuj wniosek dotyczący wpływu stężenia auksyny na wzrost łodygi.Na podstawie wykresu sformułuj wniosek dotyczący wpływu natężenia światła na intensywność fotosyntezy, przy wysokim stężeniu CO 2, w zależności od temperatury.Na podstawie analizy powyższych danych sformułuj dwa wnioski dotyczące ruchów aparatów szparkowych badanej rośliny.. Zadanie 12. .. Zaplanuj doświadczenie dotyczące .Zadanie wykonaj na podstawie poniższego tekstu, który zawiera informacje o jednym z polskich jezior.. Sformułuj wniosek dotyczący salda handlu zagranicznego Japonii w latach 2000-2011.Zadanie 20. wykonaj, korzystając z poniższego wykresu..

Publikujemy arkusze z ...a) Porównaj dane i zapisz wnioski dotyczące: 1.

Zobacz galerię (3 zdjęcia) Dodaj komentarz: Udostępnij: Matura z biologii już się zakończyła.. Z góry dziękuję :).. Na poniższej mapie konturowej świata zaznaczono cyframi 1-4 obszary.. Ważnym elementem w analizie ABC jest kryterium jakie przyjmujemy warto podkreślić że dokonując klasyfikacji zapasów możemy skupić się tylko na jednym kryterium np.wielkość wydań, wartość sprzedawanych produktów itd.. Na podstawie .dotyczące interpretacji wyników przeprowadzonego doświadczenia i wnioskowania na podstawie wyników.. Badano ich zagęszczenie w różnych odległościach od dołka środkowego.Na podstawie tekstu sformułuj dwa zalecenia, do których powinny stosować się kobiety we wczesnych tygodniach ciąży, żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia defektów cewy nerwowej u swoich dzieci.Analiza ABC - jest to metoda zarządzania zapasami która polega na podziale zapasów na trzy grupy.. na których osiedlanie się utrudniają bariery osadnicze.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron (zadania 1 - 39).Sformułuj wniosek na temat rozmieszczenia stref występowania trzęsień ziemi.. R1daekOgou5Ug Wykres kolumnowy.Na podstawie analizy wykresu sformułuj hipotezę, której słuszność potwierdzają wyniki tego doświadczenia.Matura 2012: Biologia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] KS. 14 maja 2012, 14:23..

(3 pkt) a) Na podstawie wykresu oblicz wartość przyrostu naturalnego w Polsce w 1980 roku.

Zadanie 20.. 2.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Dokonaj analizy poniższego wykresu, a następnie podaj dwie zależności pomiędzy rozmieszczeniem ludności w Chinach a wysokością nad poziomem morza.. (1 pkt) Na podstawie wykresu oraz własnej wiedzy podaj dwie różnice między klimatem umiarkowanym morskim, a klimatem umiarkowanym kontynentalnym.Przykładowe wnioski z analizy wykresu na stronie 11: 1.. W tabeli zebrano wyniki obserwacji mikroskopowych dotyczące rozmieszczenia i liczby aparatów szparkowych na cm2 liści różnych roślin.. Spośród państw przedstawionych na wykresie największą liczbą przyjazdów turystów zagranicznych charakteryzuje się Francja, za to najmniejszą - Czechy.. Question from @mheja - Liceum/Technikum - GeografiaPrzeanalizuj poniższy wykres i sformułuj na tej podstawie trzy wnioski dotyczące roli ekonomicznej Lubeki w ramach Hanzy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt