Fentanyl charakterystyka produktu leczniczego

Pobierz

1 dawka (100 mikrolitrów) zawiera 200 mikrogramów fentanylu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dermovate 0,5 mg/g, krem 2.. Effentora 100 mikrogramów tabletki podpoliczkowe .. Matrifen, 12 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster .. (Fentanylum) w plastrze o powierzchni 4,2 cm2 i uwalnia fentanyl w ilości 12 mikrogramów na godzinę.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu zawiera fentanylu cytrynian w ilości odpowiadającej 500 mikrogramom fentanylu.. 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 .. 1 g kremu zawiera 475 mg glikolu propylenowego.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Instanyl 50 mikrogramów/dawkę aerozol do nosa, roztwór 2. .. Fentanyl należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej niewydolnością nerek lub wątroby.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 10 mg lub 25 mg baklofenu (Baclofenum).. Sposób stosowania: Do stosowania na skórę.Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Fentanyl WZF m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Fentanyl Actavis m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.1..

fentanylu cytrynianu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.

Każdy system transdermalny o powierzchni 15 cm2 zawiera 8,25 mg fentanylu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Jednoniciowy, informacyjny RNA (ang. messenger RNA, mRNA) z czapeczką na końcu 5', wytwarzany z .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system transdermalny Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system transdermalny Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system transdermalny Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system transdermalny Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Po złożeniu produkt IONSYS ma wymiary 47 mm x 75 mm.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Fentanyl Actavis 50 µg/h system transdermalny Każdy system transdermalny uwalnia 50 mikrogramów fentanylu na godzinę.. Szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 10 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. 1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).. Instanyl 50 mikrogramów/dawkę aerozol do nosa, roztwór ..

1 dawka (100 mikrolitrów) zawiera 50 mikrogramów fentanylu.

Fentanyl metabolizowany jest głównie przez izoenzym 3A4 ludzkiego cytochromu P450 (CYP3A4), .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Jedna fiolka zawiera 100 mg bendamustyny chlorowodorku.Fiolka wielodawkowa, której zawartość należy rozcieńczyć przed użyciem.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g roztworu zawiera 7,5 g powidonu jodowany (Povidonum iodinatum), z 10% zawartością jodu Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO IONSYS 40 μg w jednej dawce, system transdermalny 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu (Clobetasoli propionas).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fentanyl Actavis 50 µg/h system transdermalny 2.. Nie oceniono wpływu niewydolności wątroby i nerek naCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Instanyl 50 mikrogramów/dawkę aerozol do nosa, roztwór 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Vellofent 267 mikrogramów, tabletki podjęzykowe: .System transdermalny uwalnia substancję czynną przez ponad 72 godziny.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Panadol Femina, 500 mg + 10 mg, tabletki powlekane 2..

... obudowa zawiera hydrożele, z których jeden zawiera fentanyl.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza, odpowiednio 60 mg lub 50 mg.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Produkt leczniczy bez wa * do obrotu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Recuvyra 50 mg/ml, roztwór do podania przezskórnego dla psów.. Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Braunol 7,5%, roztwór na skórę 2.. FENTANYL WZF, 50 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań.. Instanyl 200 mikrogramów/dawkę aerozol do nosa, roztwór Każdy ml roztworu zawiera fentanylu cytrynian w ilości odpowiadającej 2 000 mikrogramów fentanylu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda fiolka zawiera 500 mg ceftazydymu (Ceftazidimum) w postaci pięciowodzianu buforowanego węglanem sodu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. .. zawierających fentanyl Początkowa dawka produktu Effentora powinna wynosić 100 µg, zwiększana w zależności od potrzeby, w zakresie dostępnych mocy tabletek (100 µg, 200 µg, 400 µg, 600 µg, 800 µg).. Bendamustine Sandoz, 2,5 mg/ml, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji.. 2 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Aby dowiedzieć się, jakCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ..

...1 dawka (100 mikrolitrów) zawiera 100 mikrogramów fentanylu.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Mozarin, 10 mg, tabletki powlekane Mozarin, 15 mg, tabletki powlekane Mozarin, 20 mg, tabletki powlekane 2.. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Biotum, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: chlorokrezol, alkohol cetostearylowy, glikol propylenowy.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BACLOFEN POLPHARMA, 10 mg, tabletki BACLOFEN POLPHARMA, 25 mg, tabletki 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum) i 10 mg hioscyny butylobromku (Hyoscini butylbromidum) Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu zawiera fentanylu cytrynianCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. Instanyl 50 mikrogramów/dawkę aerozol do nosa, roztwór.. "Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) dla szczepionki BioNTech & Pfizer w języku polskim została właśnie opublikowana przez Komisję Europejską" - napisał na Twitterze minister zdrowia, Adam Niedzielski.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Po rekonstytucji jedna dawka (0,5 ml) zawiera:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.. Fentanyl jest uwalniany z szybkością 12, 25, 50, 75 i 100 mikrogramów na godzinę, co odpowiada aktywnej powierzchni plastra 4,2; 8,4; 16,8; 25,2 i 33,6 cm2.. Jedna ampułka 2 mL zawiera 0,1 mg fentanylu w postaci 0,157 mg fentanylu cytrynianu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Po rozcieńczeniu jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek po 0,3 ml.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Matrifen, 12 mikrogramów/godzinę, system transdermalny Matrifen, 25 mikrogramów/godzinę, system transdermalny Matrifen, 50 mikrogramów/godzinę,CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fentanyl Actavis, 25 mikrogramów na godzinę, system transdermalny, plaster Fentanyl Actavis, 50 mikrogramów na godzinę, system transdermalny, plaster Fentanyl Actavis, 75 mikrogramów na godzinę, system transdermalny, plaster Fentanyl Actavis, 100 mikrogramów na godzinę, system transdermalny, plaster 2.Vellofent 67 mikrogramów, tabletki podjęzykowe: Każda tabletka zawiera 110 mikrogramów fentanylu cytrynianu, co odpowiada 67 mikrogramom fentanylu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 mL roztworu zawiera 0,05 mg fentanylu w postaci 0,0785 mg fentanylu cytrynianu.. Jedna fiolka zawiera 25 mg bendamustyny chlorowodorku.. Matrifen, 25 mikrogramów na godzinę: każdy system transdermalny zawiera 2,75 mg fentanylu .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt