Scharakteryzuj ukazane postacie

Pobierz

"Re­du­ta Or­do­na" to utwór Ada­ma Mic­kie­wi­cza, któ­ry po­wstał po upadku powstania listopadowego.. Określ typ przyrody przedstawionej na płótnie.. 4.Na obrazie dominuje: a) groza, b) cudownośc, c) wzruszenie, d) zaduma +0 pkt.. Zadanie.. Drugi zaś klęczy, prawie leży przy stromym klifowym zboczu.. Obraz Caspara Davida Friedricha "Skały kredowe na Rugii".. Odszukaj w Chłopach fragmenty będące przykładami różnych stylów artystycznych modernizmu.. "Człowiek - wieczny pielgrzym".. Wykorzystaj właściwe konteksty.Jest symbolem racjonalizmu, a także pracowitości, sumienności i konsekwencji.. Robi to, aby Raskolnikow mógł skończyć studia i podjąć pracę, by matka nie musiała dorabiać drobną pracą chałupniczą, która odbijała się na jej zdrowiu.Parys-Aleksander - syn Priama, książę Troi.. Przeżywa także nieszczęśliwą miłość do Laury, kobiety starszej od niego, która lekceważy jego uczucie.Występują w nim handlowcy (Wokulski), drobni kupcy, rzemieślnicy (Węgrowicz, Szprot), inteligenci (panie Meliton i Stawska, Wirski), subiekci (Mraczewski, Lisiecki), adwokaci, studenci, służące, lokaje itd.Połącz w pary wymienione postacie.. Pierwsza z nich to arystokraci tzw. towarzystwo stolikowe.. Z łatwością zjednywał sobie ludzi poprzez kłamliwe komplementy oraz przekupstwo.Przedstawione postacie zwrócone są w dal, która nie jest im znana..

a) Scharakteryzuj ukazane postacie oraz tło, na jakim zostały przedstawione .

Scharakteryzuj stylizację językową , którą Reymont zastosował w powieści.Scharakteryzuj wybrane literackie konwencje portretowania rodziny.. Erynie - mitologiczne boginie zemsty, a także kary i gniewu za wszelką nieprawość oraz wyrzutów sumienia.Więźniowie rozmawiają o sądach, głodzeniu ich, pojawia się motyw kibitki.. Piją oni herbatę, dyskutują o rzeczach błahych.We frag­men­tach ma­ją­cych cha­rak­ter li­ry­ki bez­po­śred­niej ad­re­sa­ta­mi mo­no­lo­gu Ada­ma są: psal­mi­sta (może tu cho­dzić o sa­me­go Ada­ma), Chry­stus, Bóg Oj­ciec - su­ro­wy Sę­dzia, Adam, (kie­dy zwra­ca się sam do sie­bie, cza­sa­mi w trze­ciej oso­bie).Jest ważną postacią w powieści.. Wielu z nich nie wie, ile czasu spędziło w areszcie, a co gorzej - nie wiedzą, kiedy mogą zostać wypuszczeni.. Współczesna poezja religijna .Tematyka - to opowieść o biednej wiejskiej dziewczynie, Balladynie, którą ambicja, żądza władzy, a następnie strach przed jej utratą, doprowadziły do szeregu zbrodni.. Po­eta nie brał udzia­łu w tym zry­wie nie­pod­le­gło­ścio­wym, ale czę­sto wra .Bohaterowie sceny 7 zostali podzieleni na dwie grupy..

ZalogujScharakteryzuj ukazane postaci .Jaką mogą odgrywać rolę wobec odbiorcy obrazu ?

Do tego towarzystwa należą:kilku wielkich urzędników, arystokratów, literatów, damy wielkiego tonu, jenerałowie i sztaboficerowie.. Mężczyzna z prawej strony stoi, jest spokojny, ostrożny, wpatruje się w otchłań morską.. Podczas procesu jest heroldem.. Odpowiedz 1 answer 0 about 7 months ago .. Adama Mickiewicza oraz Światło w ciemnościach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, porównaj ukazane w nich obrazy świata marzeń i rzeczywistości.. Demeter - bogini urodzaju, córka Kronosa i Rei, siostrą Zeusa, Hadesa, Posejdona, Hestii i Hery; matka Persefony (Kory).. Scharakteryzuj portret wymienionych przedstawicieli dwóch grup społecznych, które spotkały się na weselu Lucjana .Na pierwszym planie widzimy trzy postaci - dwóch mężczyzn i kobietę.. Odpowiedź nauczyciela Zaloguj się Aby zobaczyć odpowiedź, musisz być zalogowany.. Radek ma głębokie poczucie własnej przynależności narodowej i społecznej.Scharakteryzuj ukazane postaci .Jaką mogą odgrywać rolę wobec odbiorcy obrazu ?. Jest dowcipna, ma cięty język, jest dobrą obserwatorką życia społecznego.. Postanawia poświęcić się dla brata i matki wychodząc za mąż.. Satyra Ignacego Krasickiego "Żona modna" doskonale przedstawia zwyczaje i przywary Polaków w XVIII wieku.. | wypracowanie.. Kobieta ubrana jest w czerwoną suknię, która jest symbolem miłości..

Poziom Pytanie 21 listopada 2020 Liceum/Technikum Język polski Scharakteryzuj ukazane postacie.

Na wybranych przykładach porównaj społeczne role kobiety ukazane w literaturze różnych epok.. W przypadku Cześnika jest to cecha wynikająca z jego nazwiska - jest on człowiekiem gwałtownym, nie potrafiącym pohamować się w swoich emocjach.Na podstawie podanych fragmentów poematu Adama Mickiewicza Pan Tadeusz scharakteryzuj i porównaj postacie Zosi i Telimeny.. Patrzy w przepaść pokrytą mrokiem.Ciekawą postacią jest także siostra Raskolnikowa - Dunia.. Gdy wreszcie zdobywa najwyższe miejsce w kraju - zostaje królową - dosięga ją ręka boska (ginie rażona piorunem), bo w baśni zło musi zostać ukarane.Postacie realistyczne: Balladyna, Alina, Wdowa, Kirkor, Gralon, Fon Kostryn, Grabiec, Filon, Pustelnik, Postacie fantastyczne: Goplana, Chochlik, Skierka.Na podstawie satyry "Żona modna" scharakteryzuj Polaków XVIII w. Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!. Omów strukturę społeczna we wsi Lipce.. Jaką mogą odgrywać rolę wobec odbiorcy obrazu?. Autorem opracowania jest: Adrianna Strużyńska.. 7 1 p. Marysia • • Hetman Dziad • • Widmo Pan Młody • 3 .. • Dwie grupy społeczne ukazane w dramacie dzieli pamięć o krzywdach, które nie zostały zadośćuczynione.. adrast3aKordian - w I akcie jest to młody 15-letni chłopiec, cierpiący na "chorobę wieku", która w dramacie nosi miano "jaskółczego niepokoju"..

Król Kier - władca Krainy Czarów.Obrzędy i obyczaje ukazane w ,, Chłopach " Władysława Reymonta.

2010 ROK (11) Temat 1.. Jaka relacja rysuje się pomiędzy naturą ,a człowiekiem .. Kordian odczuwa apatię, nudę, niechęć do życia które według niego jest bezsensowne i pozbawione celu.. Silnymi dłońmi podtrzymują dumny napis - "Plan 6-letni".. Opowiadają o torturach jakie im zadawano: karmiono ich solonymi śledziami i nie podawano wody, zamykano w .Reduta Ordona - interpretacja.. 4.Na obrazie dominuje: a) groza, b) cudownośc, c) wzruszenie, d) zadumaOczekuje współczucia od ludzi oraz zrozumienia jej trosk.3.. "Poświęcenie" polega na tym, iż zdaje sobie sprawę, że może być nieszczęśliwa.. (Son 3) 1.- Concentración del poder 2.-Mercado unificado 3.-Burocratismo 4.-Ejercito propio 5.-Pluralismo social 6.-División de poderesAndrzej Radek to chłopiec o bardzo silnym charakterze.. Są w sposób nieludzki przesłuchiwani.. Cechuje go bojaźliwość, ma maniakalne przyzwyczajenia, czasem staje się agresywny.. Podobnie jak ojciec, został przedstawiony w bardzo negatywnym świetle, ale w przeciwieństwie do rodzica był bardziej zaradny.. W utworze skontrastowane zostały dwie postawy, reprezentowane przez wiejskiego szlachcica Piotra i jego "żonę modną", wychowaną w mieście.Jeśli nie ma twojej pracy, napisz a ją przygotujemy w kilka dni!. Ich torsy.Ukazane zostały zgodnie z ich pierwowzorami, są energiczne, dobrze bawią się na weselu.. Zbadaj funkcje motywu wędrówki w wybranych utworach 2.. Maryna jest nieco dojrzalsza od swoich równieśniczek, ona też demaskuje flirt Poety.. Kiedy przybywa do Klerykowa jest już w pełni samodzielny, potrafi zarobić na swoje utrzymanie.. "Inny Świat" Gustawa Herlinga Grudzińskiego, "Lalka" Bolesława Prusa, "Kordian" Juliusza Słowackiego - który z tych .. Królowa Kier - władczyni Krainy Czarów, jest władcza i apodyktyczna, wciąż się awanturuje i krzyczy o ścinaniu głów.. Jaka relacja rysuje się pomiędzy naturą ,a człowiekiem.. Rola natury w życiu mieszkańców Reymontowskiej wsi.. Trzyma się mocno trawy jakby w obawie, że zaraz spadnie.. GG: 36862520 1.. Mieszkańcy Bronowic/Chłopstwo Panna Młoda - Jadwiga Mikołajczykównaa) Scharakteryzuj ukazane postacie oraz tło, na jakim zostały przedstawione b) Wyjaśnij przekaz tej ilustracji.. Określ typ przyrody przedstawionej na płótnie ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt