Przeczytaj tekst jeszcze raz uzupełnij każde ze zdań jednym wyrazem

Pobierz

Podkreśl kolejno litery b, d, p w wyrazach z ćwicz.. Obliczamy masę cukru: 10%·300g=0,1·300g=30g.. Wypowiedzenia złożone współrzędnie składają się z pojedynczych zdań składowych, między którymi nie ma różnic gramatycznych.. ____ the same school.Przeczytaj tekst ze str. 250 - 251 "Nastolatki i bon ton".. Dwa czasowniki nie pasują do żadnego ze zdań.. Podkreśl wyrazy z "ó".. Neu" klasa 1 część A. zadanie 19 b, strona 36.. Wszystkie części zdania oprócz przydawki proszę podpisywać precyzynie np.: nie podmiot, a podmiot gramatyczny, nie okolicznik, a okolicznik sposobu itd.Przeczytaj tekst ze str. 101 jeszcze raz i uzupełnij tabelkę wyrazami z tego tekstu.. To jest niemiecki "Aha!. O wyrazach proszę, dziękuję, przepraszam, do widzenia, dzień dobry mówi się w przenośni, że to słowa klucze.. Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. każda wyspa jest tajemnicza.Nawet dla żeglarskich, wyspiarskich Greków - przygody Odyseusza to przecie wędrówka od wyspy do wyspy, a każda ma swoją osobliwość.Uzupełnij tekst wyrazami z ch i h, wykorzystując poznane zasady pisowni.. Dopasuj obrazki A, B, C do akapitów 1-3.. Posłuchaj wiersza.. Lekcja z wychowawcą na Webexie - powtórzenie -bawimy sie liczbami..

Przeczytaj tekst jeszcze raz i uzupełnij w zeszycie zdania jednym, dwoma lub trzema wyrazami (ćw.

obok których stoją wyrazy uzupełnione literą h. 1.. Przeczytaj teksty na pocztówkach jeszcze raz przyporządkuj wypowiedzi 1-10 na s. 15 lotcie 2021-01-21 08:04:36;Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia.. @@@@@ 12 majaTrzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Z podanych odpowiedzi wybierzPrzeczytaj jeszcze raz opowiadanie "Spotkanie z niewidomą koleżanką" na stronach 56-57, następnie napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania 1 - 6, które są na stronie 58.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. - Przeczytaj jeszcze raz I zdecyduj, które wyrażenia (1-6) dotyczą L (Link) a które S (Sonik).. Historia: Na kartce papieru "Facebook", którą każdy dostał do domu zrób profil jednego z trzech Polaków: Piłsudski, Dmowski, Paderewski.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09 .Przeczytaj wyrazy tak, jak pokazują strzałki.. Napiszę Ci też w nawiasie, gdzie w tekście szukać odpowiedzi.1.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Jeśli brakuje spójnika w wypowiedzeniu, dwa zdania łączą się ze sobą za pomocą znaków interpunkcyjnych.. 5 - uzupełnij zdania następującymi wyrazami: dangerous / difficult / expedition / explorer / heavy / journey / record niebezpieczny / trudny / wyprawa / odkrywca / ciężki / podróż / rekordOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

W każdą z luk możesz wstawić tylko po jednym wyrazie.

their computer (1 akapit, ostatnie zdanie)2. plant (2 akapit, ostatnie zdanie)3. grow (3 akapit)…Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. JESZCZE RAZ PRZEANALIZUJ SCHEMAT ZE STRONY 240 i sprawdź, czy wiesz, co znaczą zamieszczone na nim hasła.. Każde zdanie składowe mogłoby istnieć samodzielnie.Wysłuchaj i przeczytaj ze zrozumieniem tekst o dbaniu o najbliższą okolicę (str. 101 w podr.). Każde ze zdań proszę w czytelny sposób przedstawić na wykresie, a każde słowo (lub wyrażenie) podpisać (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, okolicznik, przydawka).. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Zapisz w zeszycie definicję opery i wymień, kto tworzy scenę operową.. Przeczytaj wyrazy, podkreślając sylaby.. Następnie jeszcze raz uważnie przeczytaj tekst i zaznacz w nim zdania, które nawiązują do poszczególnych podzadań, po czym wskaż właściwe odpowiedzi.. Uzupełnij karty polonistyczne, s 74 - 75.. 101 Wykonaj w zeszycie ćw.. EX.4 Przepisz zdania uzupełniając je czasownikiem frazowym.Uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami z ramki.. Napisz opowiadanie odtwórcze, tzn. na postawie poznanych mitów o Persefonie, Heraklesie lub Syzyfie..

ZADANIE 5 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Wpisz w luki (1-4) litery .Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Polecenie- Przeczytaj tekst jeszcze raz i uzupełnij tabelę.. 2011-11-13 17:36:48; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. Naładowane poezją słowo "wyspa" wabi, przyciąga, obiecuje.[.]. Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. W każdym zdaniu brakuje max czterech elementów.. (3 punkty) Przeczytaj poniższy fragment powieści Herberta G. Wellsa.. Wypisz z tekstu te wyrazy z "ó", których pisownię potrafisz wyjaśnić.. Zadanie 3 - posłuchaj nagrania i ułóż fotografie we właściwej kolejności; Zadanie 4 - posłuchaj nagrania jeszcze raz i uzupełnij zdania jednym wyrazem.Topic: Video Games - praca z tekstem.. Mam nadzieje, że wszystkie informacje podałam.Przeczytaj tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie .Przeczytaj tekst.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Czy wiesz, co to znaczy?.

Zadanie 2 - przeczytaj tekst jeszcze raz i wybierz właściwą odpowiedź na zadane pytania.

Przepisz 10 sylab z literami b, p, d, zgodnie z kierunkiem strzałek.. następnie posłuchaj go jeszcze raz i zrób za każdym razem tyle kroków do przodu, ile jest wyrazów w czytanym fragmencie wiersza.- przeczytaj tekst "Scena operowa" str. 116.. EX.3 Uzupełnij luki w tekście używając za każdym razem tylko jednego wyrazu.. Przeczytaj pary zdań 1-5.. 2010-09-06 17:51:16 Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjsciowego.. Zadanie 7.. Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) jednym wyrazem z ramki we właściwej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Stwórz krzyżówkę muzyczną z hasłem pionowym - uwertura (wszystkie wyrazy zamieszczone w krzyżówce mają wiązać się z operą); pod krzyżówką zamieść podpowiedzi do krzyżówki, kolejno ponumerowane.Wypisz z ramki nazwy tych zawodów, które zostały wymienione w tekście.. Przeczytaj ze zrozumieniem tekst w podręczniku s.80 - 81 Wybierz po dwa wyrazy z każdego działu i ułóż z nimi zdania 2.. SŁOWO KLUCZ - słowo, dzięki któremu można dojść do sedna sprawy, dominujące słowo w tekście.EX.2 Przepisz zdania.. Uwaga!. Policz, ile ich jest i wpisz odpow-iednią liczbę.. 2017-06-04 12:26:53 Uzupełnij zdania lub wyrażenia jednym wyrazem 2020-03-28 13:29:283 Przeczytaj tekst.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt