Na podstawie fragmentu zawierającego charakterystykę pośrednią zapisz kilka cech bohatera

Pobierz

Jesteś w: Ostatni dzwonek-> Jądro ciemności Kurtz - charakterystyka bohatera Kurtz to najbardziej utalentowany agent towarzystwa handlowego.. Ponieważ w przytoczonych w nich fragmentach są już nazwy cech, np. psotnik, urwis.. Poznajemy go jako śmiesznego nędzarza pozbawionego dwóch palców u ręki, a w miarę rozwoju akcji do jego charakterystyki przybywa negatywnych cech.. Analizując i interpretując podany fragment Lalki Bolesława Prusa, wyjaśnij, co marzenie senne mówi o bohaterce powieści i jej stosunku do ważnych w jej życiu osób - ojca i Wokulskiego.-ustalenie np. cech bohaterów (np. humanista, Sarmata, bohater romantyczny ), zjawisk kulturowych (np. postmodernizm), prądów artystycznych (np. ekspresjonizm, symbolizm )-ustalenie możliwych motywacji działań bohaterów ( np. Raskolnikowa, Judyma, Pana Cogito ) - formułowanie hipotez interpretacyjnychKurtz - charakterystyka bohatera ostatnidzwonek.pl, opracowanie i streszczenie.. Zapisz cytaty, mówiące o tej postaci.. Oto uniwersalny plan charakterystyki dowolnego bohatera:Do opisu wyglądu dołącz kilka zdań o usposobieniu bohatera (flegmatyczny, kapryśny, nerwowy, przekorny, koleżeński itp.).. :(Zbierz materiał do charakterystyki Rolanda.. - Bezpośrednio - informacje na temat bohatera przekazujemy wprost, np. Była mądra, dobra i sympatyczna.. Czytam fragmenty lektury ze zrozumieniem i wnioskuję na podstawie tekstu..

Itp. Te cytaty zatem zawierają charakterystykę bezpośrednią. )

błagam pomóżcie !. Porównanie kolejnych cech ich wyglądu i charakteru, ocena postaci dokonywana na bieżąco 3.Dlaczego?. Analizie podlega nie tylko zewnętrzny wygląd prezentowanej osoby (jak w wypadku opisu postaci), lecz również jej sposób zachowania, charakter, intelekt, styl życia i wyznawane poglądy.Człowieka można opisać na dwa sposoby: pośrednio i bezpośrednio.. Na ich podstawie ustal cechy charakteru, osobowości, umysłu bohatera.. Charakterystyka pośrednia jest trudniejsza, ale bardziej twórcza.1) W dużym zeszycie pod tabelką zapisz definicje charakterystyka bezpośrednia: o cechach postaci narratormówi wprost charakterystyka pośrednia: o cechach postaci czytelnik wnioskuje na podstawie jej działań, wypowiedzi i opinii, jaką mają o niej inne postaciCechy zewnętrzne - wygląd (ubiór, cechy szczególne, budowa ciała, twarz, kolor oczu, wiek, wzrost itp.), sposób poruszania się i mówienia, gestykulacja; Cechy psychiczne - osobowość bohatera, przeżycia które go ukształtowały, mocne strony i słabości, wady, zalety; Stosunek do świata - do ludzi, rzeczy, zwierząt, symboli itp.;Charakterystyka powinna zawierać opis cech zewnętrznych, wewnętrznych i relacji między nimi..

Na ich podstawie ustal cechy charakteru, osobowości, umysłu bohatera.

Jakim był uczniem?. Sen jako sposób prezentowania postaci literackiej.. Nel co chwila wypytywała Stasia o nazwy rozmaitych drzew i ptaków, a on odpowiadał, jak umiał.Przydatność 50% Charakterystyka Kmicica na podstawie fragmentu pisania listu.. Tam, gdzie musimy się domyślać na podstawie wypowiedzi bohatera lub jego zachowania, jaką osobowość ma dana postać, mamy do czynienia z .. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 20 stronach są wydrukowane 22 zadania.. 2.Opis wyglądu bohatera.. Kształtowanie osobowości bohatera literackiego poprzez jego wewnętrzną przemianę to popularny motyw, częstokroć używany przez artystów na przestrzeni wieków i epok.3.. (informacje w rozdziale 1.). Schemat 2: 1.Wstęp 2.Zestawienie cech obu bohaterów (np.. Mądry i przewidujący, jest tajnym współpracownikiem księdza Robaka, jako jeden z nielicznych zna jego prawdziwą tożsamość.. Na początek zgromadź wszystkie informacje o postaci, którą będziesz opisywać.. Charakterystyka drugiego bohatera (wyliczenie cech poparte przykładami, cytatami, ewentualnie ocena) 4.. Potrafię uzasadnić własne zdanie.. Istotna jest również kolejność - zaczynamy od ogólnego przedstawienia postaci, potem opisujemy jej cechy zewnętrzne, a następnie wewnętrzne.. PRZEDSTAWICIELE DOMU HORESZKÓW Hrabiarozróżnia charakterystykę bezpośrednią od pośredniej, nazywa cechy, dobiera odpowiednią nazwę cechy z listy, poszukuje cytatów w tekście, ocenia postać, analizuje postępowanie bohatera, szuka więzi przyczynowo-skutkowej postępowania Tomka.Instrukcja dla ucznia..

charakterystykę bezpośrednią.

Podziwiam go głównie za odwagę- umie żyć według własnego zamysłu, potrafi kochać do śmierci i dla tej miłości mógłby zrobić wszystko.. Informacje znajdziesz na początku 1. rozdziału powieści.. Przeczytaj podany fragment powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy i wykonaj poniższe zadania.. Na podstawie przytoczonego fragmentu podaj dwie cechy charakteryzujące gospodarza dworu i uzasadnij je przykładami wybranymi z tego fragmentu.. Zapisz cytaty, mówiące o tej postaci.. zarozumiały Czy zmienił się podczas podróży?. Wytyczne edytorskie: czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5, liczba słów: nie mniej niż 250.Zadania i testy z języka polskiego na egzamin ósmoklasisty.. Osobiście w powieści pojawia się na krótką chwilę, lecz opinie o nim, które Marlow słyszy, stanowią katalizator powieści.Zbierz materiał do charakterystyki Rolanda.. Wypowiedź, którą skonstruujecie na podstawie poniższych wskazówek, proszę wysłać na znany już adres pocztowy: .. W utworach literackich często spotykamy fragmenty charakterystyki postaci.Charakterystyka całościowa - Achilles z Iliady Homera..

Opisz cechy charakteru bohatera, dołącz uzasadnienia.

Poszczególne fragmenty powinny zawierać konkretne informacje, dzięki którym wypowiedź zyska uporządkowany, przejrzysty charakter.. Stosunek do innychliteracki, (Jeśli we fragmentach są już nazwy cech, np. psotnik, urwis.. Czym się interesował?. "Dzieci patrzyły z podziwem na ten dziewiczy las, na który może jeszcze nigdy nie spojrzały oczy białego człowieka.. (informacje w ostatniej części rozdz.. porządkowałaś/eś plan wydarzeń.Temat: Praca klasowa literacka na podstawie lektury "Syzyfowe prace".. Powtórka z polskiego - Pan Tadeusz Adama Mickiewicza.. Okazuje się być przebiegły, plugawy .Opis skupia się na wyglądzie, cechach zewnętrznych osoby, postaci, a charakterystyka zaś oprócz informacji ogólnych o postaci i opisu wyglądu, zawiera analizę sposobu zachowania, charakteru, intelektu, stylu życia i wyznawanych poglądów.. Jakim chłopcem był Staś?. Matura próbna - listopad 2006: Na podstawie analizy podanego fragmentu i znajomości całego utworu scharakteryzuj Wertera.. Wskazówki: 1.. Jeśli bohater był opiekuńczy to np. "Po tym, jak zajmował się chorą żoną było widać, jak opiekuńczym jest człowiekiem".. Nie cytuj.Na postawie fragmentu i I tomu powieści określ przyczyny kłótni i źródła dramatyczności sceny.. Dopisz zdarzenia, sytuacje uzasadniające podane cechy bohatera.Główny bohater utworu, mimo popełnionej zbrodni, jest wspaniałym człowiekiem.. Zwróć uwagę na rolę miłości i literatury w życiu bohatera oraz jego stosunek do natury.WYPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY miejsce na naklejkę KOD UCZNIA PESEL Egzamin ósmoklasisty Język polski DATA: 15 kwietnia 2019 r. GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00 CZAS PRACY: do 180 minut Instrukcja dla ucznia 1.. Podsumowanie: ostateczna ocena obu postaci.. Zestawienie (porównanie obu bohaterów) 5.. Te cytaty zatem zawierają .. charakterystyką pośrednią.Omów temat na podstawie charakterystyki dwóch bohaterek - Eweliny Janockiej oraz Izabeli Łęckiej.. Wiem, co to jest język potoczny.. Każda poprawna charakterystyka postaci dzieli się na trzy części: wstęp, rozwinięcie i zakończenie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt