Wpisz odpowiednie czasowniki możliwych jest kilka rozwiązań sein haben

Pobierz

Poprawne zdania zapisz w zeszycie.. "Sein" i "haben" w Präteritum.. Tematy: 1.. Poniżej jeszcze raz formy sein oraz haben w Präteritum: sein: Liczba pojedyncza: 1. osoba.. Czasy 3.. Możliwych jest kilka poprawnych rozwiązań.. Urodziny.. "Z tym e-bookiem nie da się nie zrozumieć gramatyki!". Są to : czasowniki oznaczające ruch, zmianę kierunku, przemieszczanie się, np. gehen (iść), laufen (biegać), fliegen (latać )1 Wpisz odpowiednie wyrazy.. Możliwych jest kilka poprawnych rozwiązań.. Liczby 4.. Rozwiń.. Najprościej zapamiętać je poprzez dobrą znajomość użycia czasownika posiłkowego sein, wówczas odgadnięcie pozostałych przypadków jest łatwe.. Możliwych jest kilka poprawnych rozwiązań.. Comics und Krimis .. 5.Wpisz w luki odpowiednie czasowniki modalne ( konnen, mussen, wollen, mogen, durfen, sollen).. 2. osoba.Czasownik "haben" jest jednym z 3 czasowników posiłkowych (tych co pomagają stworzyć zdanie) -pozostałe dwa to sein (być) oraz werden (stać się, zostać).. Alle …………….Wpisz odpowiedni czasownik we właściwej formie.W niektórych zdaniach jest możliwych kilka rozwiązań.. Question from @Koscianki - Gimnazjum - Język niemieckiForma czasu Präteritum czasowników sein, haben, werden oraz modalnych - wybierzCzasownik - to odmienna część mowy, która nas informuje, o tym, co ktoś (coś) robi (robił, będzie robił) lub co się z kimś (czymś) dzieje (działo, będzie działo)..

Możliwych jest kilka rozwiązań.

Osoby 2.. 5 Ich bin / sitze / stecke auf dem Stuhl.Napisz dwa wypracowania w czasie przeszłym (czasowniki posił.. Czasownik posiłkowy haben występuje w czasie Perfekt najczęściej, gdyż łączy się z nim najwięcej czasowników.. Tryby OsobyZdecydowana większość czasowników tworzy czas przeszły Perfekt za pomocą czasownika posiłkowego haben, są jednak grupy czasowników, które tworzą Perfekt z czasownikiem sein.. Możliwych jest kilka rozwiązań.. Ty też możesz w końcu ogarnąć gramatykę - szybciej i przyjemniej , niż Ci się wydaje.Przydatność 85% Odmiany czasownikow m.in. haben sein.. -to jeden z setek Waszych komentarzy.. W zdaniach 1-10 zaznacz odpowiednie czasowniki.. Czasowniki odmieniają się przez: 1.. Dwa z nich podano dodatkowo.. CZASOWNIKI: sitzen, liegen, hangen, stehen 1.Im Computerraum_______12 Computer.Wybierz właściwe dokończenia zdań.. Odmianę "haben" i sein" w Präsens na pewno już znasz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt