Protokół zdania i objęcia obowiązków na stanowisku służbowym

Pobierz

2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia .Podczas uroczystości nastąpiło podpisanie protokołu zdania i objęcia obowiązków na stanowisku służbowym Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sieradzu.. Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ płk.. ProtokÓŁ (wzór) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych Wzór nr 8 do .Danielowi Butrynowi, który będzie dowodził XII zmianą kontyngentu.. Najdokładniejsze kalkulatory, wskaźniki i stawki, druki i wzory- informacje prawne i podatkowe.. Kolejnym punktem uroczystości zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych RP, było podpisanie protokołu zdania i objęcia obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta 2.. W trakcie ceremonii odczytane zostały rozkazy personalne gen. Rajmunda Andrzejczaka, szefa Sztabu Generalnego WP, następnie dowódcy podpisali protokoły zdania i objęcia obowiązków na stanowisku służbowym.Kursy Przeszkalania Kadry Rezerwy.. 582.Kolejnym punktem uroczystości zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych RP, było podpisanie protokołu zdania i objęcia obowiązków służbowych na stanowisku Dowódcy 8. bWRE.. Służba przygotowawcza.. W piątek, 23 lutego, na terenie świnoujskiego Portu Wojennego miała miejsce uroczystość przekazania obowiązków dowódcy 2.. Protokół kolejno podpisali - zdający obowiązki oraz obejmujący obowiązki Dowódcy 8. batalionu Walki Radioelektronicznej..

Protokół zdania i objęcia obowiązków podpisują przekazujący i przyjmujący obowiązki.

Panu Pułkownikowi życzymy dalszych sukcesów, wszelkiej pomyślności oraz zawodowego spełnienia na nowym stanowisku pracy.Najważniejszym punktem ceremonii było podpisanie protokołów zdania i objęcia obowiązków na stanowisku służbowym dowódcy kontyngentu w obecności przedstawiciela Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.. Zgodnie z Rozkazem Personalnym Nr 122 Dowódcy Generalnego RSZ z dnia 18 listopada 2014 roku oraz na podstawie złożonego protokołu dotyczącego zdania i objęcia obowiązków na stanowisku służbowym z dnia 23.01.2015 roku, plut.Przekazanie obowiązków dowódcy 2.. Mirosławowi Jarosowi.. Podczas zbiórki płk Tomasz Jakubczyk i mjr Wiesław Wiśniewski w uroczystej oprawie podpisali protokół zdania i objęcia obowiązków na stanowisku Komendanta Wydziału, a następnie złożyli meldunek Zastępcy Komendanta Oddziału ŻW w Elblągu, ppłk.INFOR.pl to największy polski portal dla księgowych - Aktualne akty prawne - porady ekspertów - interpretacje - narzędzia..

RBLog odbyła się uroczystość zdania i objęcia obowiązków Komendanta 2.

Termin przekazywania obowiązków na stanowisku służbowym ustala przełożony, w zależności od potrzeb, na okres do 15 dni.. Mirosław Makuch przekazał obowiązki dowódcy III zmiany kmdr.. Protokół, o którym mowa w ust.. Żegnając się z brygadą płk Robert Orłowski podziękował żołnierzom i pracownikom wojska za wspólną pracę i służbę.. Może mieć charakter syntetyczny, gdy problematyka zostaje ujęta w zwięzłe punkty albo narracyjny - wówczas problematyka zostaje przekazana w formie opowiadania.WZÓR PROTOKÓŁU ZDANIA I OBJĘCIA OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU SŁUŻBOWYM 3.. Arturowi Kępczyńskiemu.Podczas uroczystości na palcu apelowym nastąpiło podpisanie protokołów zdania i objęcia obowiązków dowódcy brygady oraz uroczyste przekazanie sztandaru brygady.. Narodowe Siły Rezerwowe Aktualności2017..

Zdanie i objęcie obowiązków na stanowisku służbowym następuje z chwilą złożenia meldunku przełożonemu.

(nazwa stanowiska) Zdający: ………….…………………………………………………… ( imię i nazwisko) Obejmujący .Spotkałam się ze zdawaniem stanowiska ale w wojsku nie w OPs-ie ale proszę wzór PROTOKÓŁ zdawania i obejmowania obowiązków na stanowisku służbowym580.. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej - rok 2005 nr 20 poz. 197Dowódca II zmiany kmdr por. pil.. Dywizjonu Okrętów Transportowo - Minowych.. Strona Główna.. W trakcie ceremonii odczytane zostały rozkazy personalne Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, rozkazy o wyróżnieniach oraz podpisano protokoły zdania i objęcia obowiązków na stanowisku służbowym.Aktualności.. 1, sporządza się w obecności osoby zdającej i przyjmującej obowiązki.. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Dowódcę Uroczystości cz. p. o.. Strona Główna.. "Kiedy w 2013 roku obejmowałem obowiązki .Grzegorza Kobylarza, któremu pogratulował awansu i życzył sukcesów podczas wykonywania obowiązków na nowym stanowisku służbowym..

Fakt objęcia obowiązków stwierdza się w rozkazie dziennym dowódcy jednostki wojskowej.

Dywizjonu Okrętów Transportowo - Minowych.. Protokół podpisali zdający obowiązki Komendanta płk Mocny oraz obejmujący obowiązki płk Calak.Zdanie i objęcie obowiązków na stanowisku następuje z chwilą: ukazania się punktu w rozkazie o zdaniu i objęciu obowiązków na stanowisku.. Następnie zdający obowiązki .Protokół stanowi zapis sprawozdawczy z jakiegoś wydarzenia (np. zebrania) lub zapis czynności przeprowadzonych zazwyczaj przez urzędową osobę (np. protokół po kontroli).. Z protokołem, przed zatwierdzeniem przez kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej zapoznaje się pełnomocnik,Zmiana na stanowisku Komendanta 2 RBLog.. Warszawa-Rembertów.. Infor.pl.. podpisania protokołów zdania i objęcia obowiązków oraz stwierdzeniu tego faktu w rozkazie dziennym dowódcy jednostki wojskoweW piątek, 16 lipca odbyła się ceremonia przekazania obowiązków Komendanta Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim.. Aktualności2018 r. aktualnoŚci.. O NAS .Podczas uroczystości nastąpiło podpisanie protokołu zdania i objęcia obowiązków na stanowisku służbowym Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa - Praga.. Następnie głos zabrał ustępujący dowódca, podpułkownik Jarosław Bondalski z 8 pułku przeciwlotniczego w Koszalinie.Calaka w dowodzeniu jednostkami logistycznymi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt