W pierwszym zdaniu tekstu odszukaj trzy przymiotniki którymi autorka

Pobierz

Wieszają bombki, gwiazdki i łańcuchy.. (0-2) Sformułuj trzy pytania, na które w kolejnych akapitach odpowiada autor tekstu 1.Po napisaniu streszczenia poprosiłam uczniów by jeszcze raz wskazali zdania, które odnoszą się do planu wydarzeń.. Ziemie Elidy zajmowały zachodnią połeć Peloponezu, otwartą na Mo-3.3.. B. Ilustruje przedmiot lub osobę, o których jest .Mama i babcia pieką ciasto.. Przypominamy, że odpowiedzi te mogą si.Aby dojść do banana małpka musi iść drogą wyznaczoną przez liczby, które dzielą się przez 4.. Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych lub innych.. 1) Knecht - żołnierz pieszy w dawnym wojsku niemieckim.. Zapisz je tak, by tworzyły pary wyrazów bliskoznacznych z podanymi niżej określeniami.. - wiekowy.. - istotny.. - godny szacunku (0-1 pkt.). Najczęściej takie kolumny są tworzone przez pierwsze lub ostatnie litery kolejnych wersów, lub .3.Wyszukaj w tekście powieści R. Kosika wypowiedzi bohaterów, które możesz uznać za pouczające, zawierające ważne przesłanie.. akróstichos od ákros - zewnętrzny, szczytowy, końcowy i stíchos - wiersz) - utwór wierszowany, w którym niektóre z kolumn liter, sylab lub wyrazów dają dodatkowo całe wyrazy, frazy lub zdania.Kolumny takie mogą być czytane w dół, w górę, lub naprzemiennie.. Z pierwszego zdania wypisz określenia wraz z wyrazem nadrzędnym..

W pierwszym zdaniu tekstu odszukaj trzy przymiotniki, którymi autorka określa Biblię.

W którym akapicie autorka przedstawia przykłady potwierdzające myśl wyrażoną w zdaniu: Istnieją jednak oznaki, że ten stan obojętności nie ma akceptacji, że gdzieś w głębi kiełkuje zgoła inne myślenie.. - Przez 5 dni nie chciało mi się żyć - mówi dziś.. 3.Przeczytaj uważnie poniższe zdania.. Pamiętaj, w tym roku będzie przeprowadzana według nowych zasad.. Poprawne odpowiedzi wyróżniono wytłuszczeniem.. Wykonaj w zeszycie zadanie 2, 3 i 4 z podręcznika, str. 83.. Formatowanie tekstu Zasady, jakimi warto się kierować przy formatowaniu tekstu są następujące: 1) Krój czcionki w całym dokumencie powinien być jednolity, ewentualnie, w uzasadnionych wypadkach można zastosować dwa kroje czcionki dla wyraźnego oddzielenia różnych funkcjiPo napisaniu streszczenia poprosiłam uczniów by jeszcze raz wskazali zdania, które odnoszą się do planu wydarzeń.. Ja wycieram talerze, noże i widelce.. 15 .Janina Bąk w tym roku została nagrodzona w plebiscycie Korony Równości za to, co robi dla społeczności LGBT+.. Tata szykuje turonia.. Uczniowie zauważyli, że jedynie punkt 3 omówiony jest w 2 zdaniach, a reszta punktów to jedno zdanie streszczenia.. Bullerbyn to mała wioska składająca się z trzech zagród.. Zapisz liczby od 0 do 60, które dzielą się przez 6 - zadanie 1 w ćwiczeniu, str. 75.24.ybierz z gazet kilka takich nagłówków artykułów lub notatek, które nie dadzą W się przekształcić na zdania..

Weryfikacja tekstu pod kątem błędów rzeczowych.

Janina Bąk .Matura 2014: Odpowiedzi z języka polskiego.. BSIS w ZS7 - wśród przewijających się wyrazów zaznacz odpowiednio rzeczowniki i przymiotniki Prawda czy fałsz.. W lesie- co zapamiętałeś- głoska ś w tekście Test obrazkowy.Stoi ci w lesie chojar 8) jako wieża sroga, myślałbyś, że wiek wieków postoi, a stukniesz w niego godnie obuchem, to ci się pustką obezwie.. W podanym tekście podkreśl podmioty i orzeczenia.. Lisa wyrwała ząb Ollemu.. Sprawdzenie materiału pod kątem ich aktualności.W pierwszym zdaniu tekstu wymieniono 9 filarów Przyjaźni wybierz 3 spośród nich według ciebie najważniejsze i uzasadnij swój wybór.. Poniżej prezentujemy przykładowe odpowiedzi z matury 2014 z języka polskiego.. Czysty tekst 3.3.1.. Wprowadza nowe treści, których nie ma w tekście.. …Akrostych (gr.. Po prawej stronie każdego zdjęcia wpisz, jaką funkcję, Twoim zdaniem, pełni dany obraz w artykule.. Klasa 2 Klasa 3 Dorośli Liceum Rosyjski Przymiotniki.. a) bałwan b) zimny c) lód d) sanki e) ślizko f) śnieg 3) Zaznacz wyrazy, które nie są przymiotnikami a) słonecznie b) mokro c) uczeń d) ferie e) wspaniale f) łyżwy.- o czym mowa w tekście, - co mówi się w tekście na dany temat, - jaka jest myśl przewodnia tekstu (lub jaka jest intencja tekstu).. «rodzaj widowiska, w którym za pomocą odpowiedniej techniki projekcyjnej rzutuje się na ekran pewną serię obrazów dających widzowi złudzenie ruchu .Aby rozwiązać to zadanie, należy wykorzystać jedną z podanych w tekście (w pierwszym akapicie) informacji dotyczących statku, na którego pokładzie Henryk Arctowski dotarł na Antarktydę..

Dopisz do nich określające je przymiotniki, które wybierzesz z tekstu.12.

Polecenie do streszczenia musi jasno określać kryterium, którew tekście z funkcją wypowiedzi.. Określ rodzaje podanych rzeczowników.. Napisz je w czasie: teraźniejszym przyszłym 2 Edukacja polonistyczna.. Otocz pętlą pierwsze zdanie w tekście.. Z podanych niżej przymiotników wybierz te, które charakteryzują Lisę i wpisz je w odpowiedniej formie.3.. Question from @Kaja341 - Szkoła podstawowa - PolskiPrzed Tobą matura 2015 próbna z języka polskiego?. Rozwiąż przykładowy test i sprawdź, czy jesteś dobrze przygotowany.. Skreśl te, które nie są zgodne z treścią tekstem z .Stopień wyższy przymiotnika - antonimy Połącz w pary.. 2) Zabaczyć - zapomnieć.. Uczniowie zauważyli, że jedynie punkt 3 omówiony jest w 2 zdaniach, a reszta punktów to jedno zdanie streszczenia.. Zadanie 5.. I próchno się w nim sypie.. Zobaczcie, jak Wam poszło!. Następnie poprosiłam by w tekście streszczenia uczniowie odszukali przymiotniki i przysłówki.Z podanych fragmentów definicji pochodzących ze słownika języka polskiego wypisz przymiotniki, które określają rzeczownik będący hasłem.. Tomek i Magda ubierają choinkę.. 3) Niesporo - niechętnie, niewygodnie.Warto wspomnieć, że niektóre rzeczowniki odmieniają się tak jak przymiotniki, np. myśliwy, krawcowa, gajowy, dyżurny.Godne uwagi w tym kontekście są również przymiotniki takie jak wart, godzien, zdrów, gotów, które w zdaniu mogą wystąpić jedynie jako część orzeczenia w połączeniu z czasownikiem być (np.Bądź zdrów, Jestem ciekaw).Zredaguj dwa krótkie teksty (po 3-4 zdania), do których włączysz jedno wybrane pytanie z ramki poniżej w taki sposób, by w pierwszym miało ono charakter retoryczny, natomiast w drugim - nie..

Ułóż i napisz dwa pytania do tekstu z ćwiczenia 1.

1.2.Przymiotnik - Test.. W zadaniach egzaminacyjnych streszczenie może być stosowane w odniesieniu do tekstów literackich lub nieliterackich.. Tutaj znajdziecie arkusze i przykładowe odpowiedzi.Język polski pisemna matura od 2015 r. Test: Człowiek i jego rzeczywistość, Pamięć i tożsamość Odpowiedzi.. Niedługo później na portalu TVP Info pojawił się tekst szkalujący autorkę książek i popularną blogerkę.. Sprawdzane umiejętności: przymiotniki w stopniu równym:Wielkanocne, Odpowiedź na zadanie z Jutro pójdę w świat 5Matura 2014: Historia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - podstawa.. 1) Odszukaj przymiotnik!. Dziadziuś obchodził dziewięćdziesiąte urodziny.. Niektóre odpowiedzi mogą się powtarzać, czasem więcej niż jedna odpowiedź jest poprawna.. Wskaż te liczby - zadanie 1 w podręczniku, str. 83.. Zaraz kolacja wigilijna.. W Wielki Czwartek dzieci w Bullerbyn przebrały się za baby -jagi.. Podkreśl w tekście kolorem zielonym wybrane zdanie oznajmujące, a kolorem niebieskim wykrzyknikowe.. Następnie poprosiłam by w tekście streszczenia uczniowie odszukali przymiotniki i przysłówki.Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt