Cechy osobowości pacjentów z hipersomnią nieorganiczną

Pobierz

Drzemki w narkolepsji występują najczęściej kilka razy w ciągu dnia, są krótkie (5 15-minutowe) i dają uczucie wypoczęcia na kolejne godziny, w odróżnieniu od innych typów hipersomnii .Zaburzenia osobowości polegają na obecności niekorzystnych i utrwalonych cech charakterologicznych, wzorców zachowania, funkcjonowania i relacji z innymi.. Cechy osobowości pacjentów z hipersomnią nieorganiczną.. Przeciwnie, osoby z wzorami zachowań typu B są ogólnie spokojne, pewne siebie, zrelaksowane i otwarte na nawet najbardziej nieprzyjemne emocje.Cechy te silnie korelują z negatywnym obrazem samego siebie oraz zgłasza-niem licznych objawów somatycznych [11, 19].. Megalomania to zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się nadmiernym egoizmem, skupieniem się na sobie i przekonaniem o własnej wyższości.Inaczej zwane jest manią wielkości.. Sen 2006 .Zgodnie z klasyfikacją ICD-10 należy wyróżnić osobowość chwiejną emocjonalnie, na którą składają się dwa podtypy osobowości, czyli impulsywny i borderline.. Przyjęło się nazywać megalomanem każdą osobę, u której występują takie cechy osobowości, jednak w faktycznym przebiegu tego zaburzenia dane cechy są mocno uwydatnione .Osobowość anankastyczna zaliczana jest do zaburzeń osobowościowych, w których dominującą cechą jest przesadny perfekcjonizm.. W tej grupie pacjentek często rozpoznaje się zaburzenia osobowości z cechami lękowymi (obsesyjno-kompulsyjna, unikająca) oraz z zaburzeniami emocjonalnymi (histrioniczna, typu bordeline) według DSM IV.Osobowość zależna zwykle dotyczy ludzi o specyficznej konstrukcji charakteru..

Cechy osobowości pacjentów z hipersomnią nieorganiczną.

Typy osobowości zostały opisane jeszcze w starożytności przez Hipokratesa, który zauważył, że można wyróżnić 4 rodzaje osobowości.OBJAWY KLINICZNE Dominującą skargą pacjentów z narkolepsją jest napadowa nadmierna senność w ciągu dnia, często kończąca się zaśnięciem.. Cechy te są źródłem cierpienia i trudności w funkcjonowaniu społecznym, rodzinnym i zawodowym.. Lęk i Depresja 2008; 13(3/4): 147-161.. Termin ten odnosi się do typ osobowości związany z wysokim ciśnieniem krwi, zaburzeniami rytmu serca i zawałem mięśnia sercowego.. Ludzie z osobowością anankastyczną trudno odnajdują się w nieidealnej rzeczywistości, wśród osób nieuporządkowanych, postępujących spontanicznie, wykraczających poza przyjęte za poprawne normy.Dorośli posiadający te cechy osobowości wykazywali mniejszą utratę mózgu w hipokampie, ciele migdałowatym i płacie skroniowym mezjalnym.. Druga podskala — zahamowanie społeczne (social inhibition) dotyczy unikania potencjalnego zagrożenia związane-go z relacjami społecznymi (np. dezaprobaty) [20, 21]..

Podstawowe parametry snu i cechy osobowości pacjentów z narkolepsją i hipersomnią nieorganiczną.

Do typowych cech takich osób zaliczamy m.in. obniżoną samoocenę, niesamodzielność, uległość, bojaźliwość, postrzeganie siebie jako człowieka bezradnego, niekompetentnego, pozbawionego siły i umiejętności.Ludzie z osobowością zależną są tak przesiąknięci lękiem przed porzuceniem, że .Organiczne zaburzenia osobowości i zachowania są skutkiem choroby, uszkodzenia i dysfunkcji mózgu i są znaczącą zmianą w porównaniu z okresem przed chorobowym.. Ryzykowne zachowania, autodestrukcja i próby samobójcze.. Wraz z korą jelitową i przedklinkiem wszystkie regiony mózgu.Nerwicowe cechy osobowości i związane z nimi dysfunkcjonalne postawy pacjentów jako czynniki predysponujące do wystąpienia myśli samobójczych .. która przeważnie prowadzi do redukcji i eliminacji MS u pacjentów z wymienionymi zaburzeniami [3-6].Praca zawiera przegląd literatury dotyczącej zaburzeń oraz cech osobowości u kobiet z zaburzeniami odżywiania.. Osoby z wysokimi wynikami w tej podskali często czująBywa to widoczne w zachowaniu, sposobie wypowiedzi, mimice twarzy, nawet w sposobie poruszania się.. Z pewnością miałeś dni, w których poczułeś wielki brak energii i ogromne pragnienie spania.. Po pierwsze lęk przed "pochłonięciem" przez drugą osobę, a po drugie - lęk przed porzuceniem przez nią.. Prezentacja ustna..

Zaburzenia lękowe i depresyjne u pacjentów z hipersomnią.

Często prowadzą do niekorzystnych następstw dla życia danej osoby,Asertywność (brak związku z religijnością) Aktywność (brak związku z religijnością) Poszukiwanie podniecenia (brak związku z religijnością) Pozytywne emocje - ludzie, którzy są entuzjastyczni i.Osobowość schizoidalna - zaburzenie osobowości cechujące się tendencją do izolowania się, niewytwarzania silnych związków oraz wycofywania się z kontaktów emocjonalnych i społecznych, uznawania ich za niepotrzebne.. Nie jest to zatem osoba "luźna" czy "roztrzepana" i nieprzywiązująca wagi do tego, co sama robi, ani do tego, co robią inni.. Zaburzenia lękowe i depresyjne u pacjentów z hipersomnią.. Nie oznacza to, że wszyscy z zaburzeniem wchodzą w zatarg z prawem.. Szczecin, 14-16 czerwca 2007.Hipersomnia jest stanem, w którym osoba dotknięta problemem ma problemy z utrzymaniem przytomności w ciągu dnia (American Sleep Association, 2016).. Sen 2006 .Walacik E, Fornal-Pawłowska M.. Prowadzi to do stanu silnego napięcia emocjonalnego.Nie wynika to z bycia "złym", czy złośliwym, lecz z poważnych trudności osobistych.. Obejmuje zarówno predyspozycje, sposób reagowania, system potrzeb etc.. Cechą typu impulsywnego jest duża skłonność do popadania w konflikty i kłótnie, jednak, aby postawić rozpoznanie, należy stwierdzić jeszcze minimum dwie z poniższych .Kontakt z pacjentem, niezależnie od specjalności lekarza i od stanu pacjenta, jest podstawą każdego procesu terapeutycznego..

Porównując tę grupę pacjentów z innymi, także w sensie formalnym spełniającymi diagnozę zaburzeń osobowości,1.

Zdiagnozowane organiczne zaburzenia osobowości mają swoje następstwa w sferze poznawczej ( intelekt), emocjonalnej i zachowania.Zaburzenia odżywiania a cechy osobowości.. Przy dużej wewnętrznej wrażliwości wyrażanie uczuć jest ograniczone, co powoduje pozorny chłód i dystans uczuciowy.Cechy te sprawiają, że osoby z osobowością dyssocjalną, częściej niż ogół społeczeństwa, wchodzą w konflikty z prawem (nawet 47% mężczyzn i 21% kobiet osadzonych w więzieniach spełnia kryteria diagnostyczne).. Rodzinne występowanie bezsenności nieorganicznej.. Zaufanie, jakie pacjent ma do personelu, zależy w dużej mierze od nas .Osobowość to zespół względnie stałych cech charakteru, które wyróżniają daną osobę.. Cechy osobowości pacjentów z hipersomnią nieorganiczną.. Zależność między tymi dwoma czynnikami sugeruje, że niektóre cechy mogą odgrywać kluczową rolę w powstawaniu i postępie zaburzeń odżywiania i jedzenia.. Rodzinne występowanie bezsenności nieorganicznej.. Siła emocji oraz impulsywność powodują, iż często osoby z zaburzeniem osobowości z pogranicza podejmują się ryzykownych zachowań, nieraz zagrażających zdrowiu i/lub życiu.Spełniają swój harmonogram różnych działań..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt